software pro nedestruktivní termovizní testování LabIR® NDT

LabIR® NDT

Software pro termografické testování

„Profesionální kontrola defektů.“

LabIR® NDT je software využívající pokročilé funkce vyhodnocení termovizního záznamu pro inspekci materiálů a vyhledávání defektů. Slouží zejména pro aplikace aktivní termografie a termografického (infračerveného) nedestruktivního testování (IRNDT). Obsahuje všechny základní funkce softwaru LabIR a dále umožňuje využití některých speciálních algoritmů pro zpracování termografického signálu, např. Thermographic Signal Reconstrucion, Pulse-Phase, kvantitativní vyhodnocení výsledků pomocí Contrast to Noise Ratio a další.

Cena: 75 000 Kč (61 983,47 Kč bez DPH)

Pokročilé funkce modulu LabIR® NDT

 • TSR (Thermographic Signal Reconstruction) - metoda založená na aproximaci a derivaci signálu
 • Pulse-phase: metoda založená na fázové analýze signálu
 • DTSA (Dynamic Thermographic Signal Analysis): metoda založena na časové analýze signálu, vyvinutá na pracovišti NTC
 • kvantitativní vyhodnocení termogramů a defektogramů pomocí funkce CNR (Contrast To Noise Ratio)
 • průhlednost termogramu nebo defektogramu a prolnutí s fotografií
 • transformace a převod pixelů na mm pro přesné určení pozice v termogramu
 • termografická analýza při cyklickém namáhání (prostředí pro doplnění časových poznámek k průběhu měření a kompenzace tepelného gradientu)

Kompatibilní soubory

 • Termografické video záznamy / sekvence (.seq, .fff), jednotlivé termografické snímky (.img)
 • Vnitřní formáty souborů:
  • FFF (proprietární formát pro ukládání termografických záznamů pro kamery FLIR)
  • AFF (proprietární formát pro ukládání termografických záznamů pro kamery Agema)
  • CED (proprietární formát pro ukládání termografických záznamů pro kamery Cedip)

LabIR® NDT efektivní nástroj pro defektoskopii

LabIR® NDT software je speciálním nástrojem pro defektoskopii. Nabízí vyhodnocení moderními metodami IRNDT (Pulse-Phase, DTSR, TSA). IRNDT software vyhodnocuje defekty různých materiálů a výrobků, např.: kompozity s uhlíkovými vlákny, vzorky skla, plastové svary, ocelové komponenty, solární panely, kompresory, tenké vrstvy a tenké stěny, potravinářské výrobky... Umožňuje inspekci nepřístupných míst (např. vnitřek potrubí) nebo materiál pod pláštěm (např. podnátěrová koroze

Další informace o metodách i vývoji nových metod pro infračervené testování Vám rádi poskytneme prostřednictvím naší Laboratoře aktivní termografie a IR nedestruktivního testování.

Aplikace softwaru

Inspekce kompozitů

Inspekce průhledného materiálu

Inspekce plastových svarů

Inspekce povrchových trhlin

Seznam všech funkcí softwaru LabIR® NDT

Základní funkce
 • všechny funkce základního modulu LabIR (záznam, ukládání a otevírání termovizního záznamu, označení oblastí - analýzy apod.)
 • aplikace filtrů (referenční snímek, detekce hran)
 • volba oblasti a přizpůsobení škály pro NDT analýzy
 • aproximace časových průběhů měřeného signálu
Rozšířené možnosti exportů
 • termogramy a defektogramy jako obrázky i jako datový soubor
 • časový průběh oblastí u termogramů a výstupů analýz (průměr, max, min)
 • časový průběh výstupů analýz
 • profily (signál podél linie) termogramů i výstupů analýz
 • fázové zobrazení
 • a další
Pokročilé metody vyhodnocení
 • TSR vyhodnocení (založené na derivaci signálu)
 • Pulse-Phase vyhodnocení
 • DTSA vyhodnocení (dynamic thermographic signal analysis)
 • kvantitativní vyhodnocení termogramů a defektogramů pomocí funkce CNR (Contrast To Noise Ratio)
 • průhlednost termogramu nebo defektogramu a prolnutí s fotografií
 • transformace a převod pixelů na mm pro přesné určení pozice v termogramu
 • termografická analýza při cyklickém namáhání (prostředí pro doplnění časových poznámek k průběhu měření a kompenzace tepelného gradientu)
Další možnosti
 • na základě požadavku jsme schopni integrovat synchronizační box pro spuštění kamery a flash budicího zdroje
 • na základě požadavku jsme schopni doplnit další funkce

Objednávka softwaru LabIR®

Objednat nebo Vyzkoušet

Potřebujete poradit

Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme s výběrem.

377 634 786